Nasza
Genealogia

Rodzinny portal genealogiczny

Szczudłowscy

Start

SZCZUDŁOWSCY
ich krewni i powinowaci

 

 

        Wszelkie uwagi i komentarze są mile widziane, proszę zgłaszać je pocztą internetową na adres podany w menu „KONTAKT”,
        lub  "KSIĘGA GOŚCI"

                                                                                                                             Leszek SzczudłowskiO rodzinie Szczudłowskich

 

Dokładnie niewiadomo skąd pochodzą Szczudłowscy.
Według heraldyka Wojciecha Wielądka*, rodzina Szczudłowskich pochodzi z miejscowości Szczudło w rejonie
Bracławia na Ukrainie.
Według innych źródeł miejscem pochodzenia rodziny jest wieś Szczudły w Prusach Wschodnich, koło Ełku. Ta pierwsza lokalizacja jednak wydaje się być bardziej prawdopodobna, choć teoretycznie obie wersje są możliwe.
Kiedyś nasi przodkowie mogli mieszkać na Mazowszu, a potem w XV wieku pojawili się w Prusach Wschodnich, kiedy to Zakon Krzyżacki po podbiciu i eksterminacji miejscowej ludności, chętnie zasiedlał opustoszałe tereny przybyszami z Niemiec, Czech i przede wszystkim z Mazowsza.
Na Bracławszczyźnie Szczudłowscy mogli zaleźć się po Unii Lubelskiej (w 1569 r.) na mocy której Polska, poprzez zjednoczenie z Wielkim Księstwem Litewskim otrzymała we władanie Wołyń, Kijowszczyznę i Bracławszczyznę. Wtedy to przedstawiciele stanu szlacheckiego, za służbę królowi, dostawali tam wielkie połacie ziemi. Do nowych posiadłości sprowadzano z centralnej Polski poddanych chłopów, Żydów, służbę dworską i wojskową. Tak mogło być, ale są to tylko domysły.

Z najstarszych ksiąg parafialnych, dostępnych w archiwach wynika, że na początku XVIII wieku co najmniej 3 rodzimy Szczudłowskich mieszkały we Lwowie i jedna rodzina w Stanisławowie. W drugiej połowie XVIII wieku jedna rodzina Szczudłowskich mieszkała we wsi Polana ok. 30 km na południe od Lwowa.
W tym samym czasie na Mazowszu na wsi koło Pułtuska oraz na Mazurach w okolicy Augustowa żyły rodziny Szczudłowskich, jednak nic nie wskazuje na to by byli oni spokrewnieni ze Szczudłowskimi z Kresów.

Poza danymi kościelnymi, w aktach ziemskich Mińszczyzny z XVIII wieku wymieniony jest ziemianin tamtejszy Tomasz Szczudłowski na pieczęci którego z roku 1771-go widnieje herb wyobrażający odmianę Sasa Pruskiego.

W źródłach ukraińskich występuje porucznik kozacki niejaki Ju. S. Szczudłowski, który za zasługi poniesione w wojnie z Turkami, otrzymał od cara w roku 1779 wieś Aleksandrowkę. Na terenie tej wioski i w najbliższej okolicy odkryto ogromne pokłady rudy żelaza. Wioska szybko zaczęła rozrastać się i po 90 latach na jej terenie i innych sąsiednich wioskach powstało miasto Donieck. Dziś Donieck jest ponad milionową metropolią.

Około roku 1800 Szczudłowscy pojawili w Żółkwi i w Świrzu w regionie Lwowskim. Z kolei ci z Polany w latach trzydziestych XVIII-tego wieku i ci ze Stanisławowa w latach sześćdziesiątych, przenieśli się do Lwowa.
Pierwszymi, którzy opuścili Kresy byli dwaj bracia z Bracławszczyzny, Antoni i Mikołaj. Założyli oni rodziny w Radomskim i w Kielcach. Było to na przełomie wieku XVIII i XIX-teg.
Około 1830 roku młody Józef Szczudłowski, syn Józefa opuścił Lwów by w Krakowie uczyć się zawodu. Tam ożenił się z córką mistrza krawieckiego u którego terminował.
Pod koniec XIX-tego wieku Stanisław, urzędnik kolei żelaznej został przeniesiony służbowo do Przemyśla i tam założył rodzinę.
Jeden z jego synów, Wincenty Ryszard po pierwszej wojnie światowej, w której uczestniczył i był ranny, wyemigrował do Wiednia. Tam ożenił się z Austriaczką, córką właściciela firmy w której pracował. Z czasem stał się właścicielem firmy, która odtąd nosiła nazwę: „Richard Szczudlowski, Apparate und Metallwaren Erzeugung”.
Przed pierwszą wojną światową 3 młodych mężczyzn, Marian z Winnicy, Marian ze Lwowa i Kazimierz z nieznanej miejscowości na Kresach wyemigrowało za chlebem do Stanów Zjednoczonych. Marian, ten z Winnicy zamieszkał w Filadelfii. Na wieść o tworzeniu się polskiej armii we Francji, ok. 1918 roku przyjechał do Europy i jako ochotnik zaciągnął się do armii Hallera. Po przejściu całego szlaku bojowego w roku 1920 powrócił do Stanów Zjednoczonych. Tam ożenił się z Murzynką i zmienił nazwisko na Szlaski. O losach drugiego Mariana oraz Kazimierza nic nie wiadomo. Była też rodzina, która wyemigrowała do Francji, lecz jej losy również są nieznane.
Przed drugą wojną światową (ok. 1930 roku), jedna rodzina ze Lwowa przeniosła się do Bydgoszczy. Również przed wojną, major lotnictwa ze Lwowa został przeniesiony służbowo do Warszawy, tam ożenił się i założył rodzinę. Pozostali Szczudłowscy opuścili kresy już po wojnie lub w jej trakcie.

Obecnie żyje w Polsce około 200 osób noszących nazwisko Szczudłowski lub Szczudłowska. Mieszkają oni w różnych częściach kraju.
Najwięcej bo około 60 jest ich w województwie mazowieckim, głównie w Warszawie. Są to przede wszystkim ci, których przodkowie mieszkali niegdyś w Winnicy i innych wioskach w okolicy Pułtuska, ale też potomkowie Szczudłowskich z Kresów.
Potomkowie Szczudłowskich ze Lwowa mieszkają głównie na Śląsku Górnym i Dolnym (w Bytomiu, Gliwicach, Wrocławiu, Opolu, Lublińcu i Tworogu) ale również w Warszawie, Koszalinie, Toruniu, Lublinie i w Wiśle (1 osoba).
Potomkowie Szczudłowskich z Polany mieszkają we Wrocławiu, Krakowie, Warszawie, Opolu, Gdańsku i Karpaczu.
Ci ze Świrza osiedlili się w Zamościu, Rypinie, Częstochowie i na Dolnym Śląsku w Szczawnie Zdroju, Wałbrzychu i Ścininawce koło Kłodzka.
Szczudłowscy z Bracławszczyzny, jak już wspomniano mieszkają w Kieleckiem i Radomskim ale też i w Darłowie i Gdańsku.
Potomkowie Szczudłowskich z Żółkwi mieszkają w Gdańsku i Olsztynie.
Nie wiadomo skąd pochodzą Szczudłowscy zamieszkali w Gnieźnie.

Jak wyżej wspomniano, Szczudłowski Tomasz z Mińszczyzny pieczętował się herbem „Sas pruski”. Herb ten w herbarzu p.t."Księga Herbowa Rodów Polskich" Juliusza hr. Ostrowskiego na str.345 opisany i wyobrażony jest w sposób następujący: "W polu czerwonem - nad półksiężycem złotym - strzała, między dwiema sześciopromiennemi gwiazdami, żeleźcem na dół. Nad hełmem w koronie - na sześciu piórach czaplich - ramię zbrojne, w łokciu zgięte z mieczem w ręku."

Jako ciekawostkę można tu nadmienić fakt, że istnieje odmiana tego herbu nieco różniąca się od wyżej opisanej (jedna gwiazda zamiast dwóch i 3 pióra strusie zamiast 6-ciu czaplich). Odmiana herbu powstała za sprawą jednego ze Szczudłowskich, Wincentego Jakuba ze Lwowa (1861 1933), który w roku 1929 złożył wniosek do Generalnego Armoriału Rycerstwa i Szlachty o zmianę herbu oraz jego rejestrację. Należy przypuszczać, że na podjęcie takiej decyzji wpłynął związek małżeński, który zawarł w roku 1894 z bardzo zamożną arystokratkę ze Śląska, Klarą Henriettą Valeską Justyną Albertyną Anzelmą de Görtz. Wtedy widocznie uznał, że nie będzie zadawał się z pozostałymi Szczudłowskimi, i załatwił odmienny herb, tylko dla siebie i swojej rodziny. Można tu jeszcze dodać, że Wincenty Jakub wśród innych Szczudłowskich wyróżniał się tym jeszcze, że jako pierwszy ukończył studia wyższe (Wydział dróg i mostów na Politechnice Lwowskiej). 

Z innych bardziej znanych Szczudłowskich należałoby wymienić:

Na internetowych stronach ukraińskich , oprócz wymienionego wcześniej porucznika kozaków Ju. S. Szczudłowskiego można znaleźć jeszcze 4 Szczudłowskich:


* Wojciech Walenty Wielądko ur. 1749 na Ukrainie zm. 3.11.1822 w Warszawie, heraldyk, autor: „Heraldyki, czyli opisania herbów …” (t. 1-5 1792-98),
dzieła stanowiącego w części streszczenie „Korony Polskiej” K. Niesieckiego, w części bezkrytyczne opracowanie materiałów dostarczonych Wielądkowi przez zainteresowanych, wzbogaconych fantazją autora, napisał wiele popularnych książek kucharskich.


 

WYKAZ NAZWISK

A

Andryszowicz(1), Andrzejczak(1), Arend(1), Argasińska(1),

B

Baczmański(a)(2) Baczyński(2), Bakowska(1), Bamburowicz(4), Bandurski(a)(2), Barańska(1), Barszcz(1), Bańkowski(a)(3), Bąbińska(1), Bączkowska(1), Bąkowska(1), Bechcińska(1), Bechłatowski(1), Beci(1), Bednarek(1), Bednarski(2), Bednarz(1), Begiński(a)(5), Bejska(1), Bełgolińska(1), Benke(1), Berdańska(1), Bereźnicki(a)(2), Berliński(2), Bessieres(1), Bębnowicz(1), Biedermann(2), Bieliński, Biliński(a)(3), Binkowski, Bisikiewicz, Bittner(2), Blicharski(a)(2), Bochenko(1), Boczula(1), Bogdanowicz(4), Bogdańska(1), Boguszewska, Bojanowski, Bok(2), Bordacz, Borkowski(2), Brancewicz, Brunarski(a)(2), Bryger(1), Brzeczowski(1), Budawidowicz(1), Buffi(1), Bukowska(1), Bytnar(1), Bzowska(1),

C

Cęder(1) Chajba(1), Charipa(1), Chmieloska(1), Chmiliński(1), Chojnacki(1), Chomik(1), Chomin(1), Chorąży(1), Chowańska(1), Chołodniuk(1), Chudzicki(2), Chylińska(1), Cielusecki(1), Ciesielski(a)(4) Cieślak(2), Cieślewicz(1), Cieślik(1), Ciok(1), Ciosek(1), Cwynarek(1), Cwynarski(1), Cygan(2), Czadowski(1), Czajarek(1), Czajka(1), Czapierzyński(1), Czarniawski(a)(3), Czechowicz(1), Czepil(1), Czerniak(1), Czerwiński(1), Czujko(2),

D

Danecki(a)(2) Dawidowicz(3), Dawidowski(1), Dąbrowski(a)(5), Dec(5), Dederka(1), Dembowski(1), Dembski(1), Demetraki-Paleolog(8), Depetratowski(1), Diamandiew(1), Długoszewska(1), Doberski(1), Dobrzyńska(2), Drabikowska(1), Drzewicki(1), Dubanowicz(1), Dubleska(1), Dulemba(1), Dulęba(1), Dumańkiewicz(1), Dutkiewicz(1), Dychdalewicz(1), Dyka(1), Dziedzic(1), Dzierzecki(1), Dzikowski(a)(2), Dziędziłowski(a)(2), Dzugaj(1),

E

Eck(1), Ester(2), Eugster(1),

F

Fabisiewicz(1), Fader(1), Fedusiewicz(1), Fiałkowski(a)(3), Figurska(1), Filip(1), Fodor(1), Fortkowska(1)Franc(1), Fuchs(1),

G

Gadziński(1), Gajdewicz(1), Garmulewicz(1), Gasiński(a)(5), Gałązka(1), Gąsiorowski(1), Gemza(1), Gera(1), Gierak(5), Gliniska(1), Głogowska(1), Głosiński(1), Głowacki(1), Głowińska(1) Gorczyńska(1), Gorszewska(1), Gołczyk(4), Gościk(1), Górska(1), von Görtz(1), Grabowski(2), Grelewicz(1), Grzególski(1), Gura(1), Guzowska(1),

H

Haas-Frangi(2), Hajduczek(1), Haratyn(1), Haratynowski(1), Hałajkiewicz(1), Hałajko(1), Hałasowski(a)(2), Helki(1), Herbert(1), Hirsch(1), Hodorowicz(1), Hoffmann(1), Holian(1), Holicka(1), Hołowaty(1), Horoszko(1), Hrehorowicz(1), Hudziński(a)(2), Hulka(1), Humanowicz(1),

I

Ilinicki(a)(3), Iżykowski(1)

J

Jabłoński(1), Jaczyńska(1), Jagniętowska(1), Jagodzińska(1), Jajczyszyn(1), Jakimowicz(1), Janikowski(2), Jarzyna(2), Jaskólska(1), Jastal(2), Jaszczuk(3), Jawiecki(1), Jaworek(1), Jaworska(2), Jaśniewicz(2), Leleniowska(1), Jelinowski(1), Jezierski(1), Johann(1), Joniec(1), Jóźwiak(1)

K

Kaczański(1), Kaczmarczyk(1), Kagański(1), Kaim(1), Kalpak(1), Kamiński(a)(5), Kamorkowska(1), Kapalski(1), Karamichailidu(1), Karska(1), Karwacka(1), Kasicki(a)(2), Kaszorbowicz(1), Kawczyńska(1), Kazuliniecka(1), Kącewicz(1), Kendyk(2), Kędzierska(1), Kibort(3), Kiernoszewicz(1), Kin(1), Kiszczukiewicz(1), Klein(1), Kliszczyńska(1), Kłosowski(a)(2), Kocharz(1), Kociołek(1), Kogucki(a)(2), Kolejarz(1), Kolęda(1), Komarzyński(a), Komański(a)(4), Komendowski(a)(2), Konarski(a)(2), Kondratowicz(1), Konował(1), Kopczyńska(2), Korzeniowska(1), Koszykiewicz(1), Kotkowski(1), Kotlińska(1), Kowal(2), Kowalczuk(2), Kowalewicz(2), Kowalik(1), Kowalski(a)(2), Kowanda(1), Kozakiewicz(1), Koziołkowski(1), Kozłowski(2), Kołakowski(1), Kołodziejski(1), Koźlikowska(1), Köhler(1), Kramkowska(1), Kraus(3), Krause(2), Krawczyński(1), Krembuszewska(1), Kret(1), Kripa(1), Kroczak(1), Krotochwil(1), Kruszyński(a)(2), Krzeszewski(2), Królak(3), Królik(1), Królikiewicz(1), Książek(2), Kubarski(1), Kucewicz(2), Kucharski(a)(2), Kucharski(2), Kuchmistrz(4), Kuczyńska(1), Kurek(1), Kurowska(1), Kurpiewska(1), Kus(2), Kuszkiewicz(1), Kuszewska(1) Gorszewska(1), Kuttig(1), Kuzio(2), Kułakowski(a)(3), Kuźmowicz(1), Kwiatkowski(a)(3), Kwieciński(1),

L

Laciozy(1), Lang(2), Laskowski(a)(4), Laszkowski(1), Legeżyński(1), Leitner(1), Lendzion(2), Leski(a)(11), Lewandowska(1), Lewicki(a)(3), Lewęgłowska(2), Lędzion(1) Liber(1), Linda(1), Lisoski(2), Longtri(1), Lotke(1), Lubieński(1), Ludwigoski(a)(2), Lukosz(3), Lusieńska(1),

Ł

Łabowicz(6), Łazarska(1), Łątka(1), Łęgowski(1), Łętoska(1), Łojecka(1), Łoziński(a)(3), Łożański(a)(2), Łuczka(1), Ługowska(1), Łukowska(1), Łyżwiński(1),

M

Mach(1), Machnicka(1), Madeński(1), Magaj(1), Maisner(1), Maj(1), Majcher (Majchor)(1), Majewski(a)(2), Makarys(1), Malik(1), Malińska(1), Maniarska(1), Marco(1), Marczuk(1), Martio(1), Martyniak(1), Martynowicz(1), Matkowska(2), Matysik(2), Mayer(2), Mazepka(2), Mazur(1), Mazurkiewicz(3), Mazybusch(2), Mały(1), Meduzki(1), Medyńska(1), Meissner(2), Meyer(1), Mędela(2), Nadolna(1), Michalik(1), Michalski(2), Mierowsławski(1), Mifiodow(1), Migulec(3), Miller(1), Miszczyk(1), Miziur(2), Mostowska(1), Motykiewicz(2), Mozgała(1), Mościcki(1), Mościński(a)(9), Mroczkowska(1), Mrozińska(1), Mucha(2), Muszyńska(2), Müller(2),

N

Nahajowska(1), Naworol(2), Nawrocki(a)(3), Nawrot(1), Neutroufall(1), Neyman(1), Niedzielska(1), Niemczyk(1), Niewiadomski(1), Nieznajomski(a)(8), Nijander(1), Niwińska(1), Nowak(4), Nowakoska(1), Nowicki(a)(2),

O

Oczkiewiczowa(1), Olbrych(1), Olbrzymek(3), Olchowski(1), Olczyk(4), Oleksy(2), Olendzki(1), Omieciński(a)(2), Opoczyńska(1), Orlewska(1), Orlińska(1), Osłapowski(1), Ostrawski(2), Ostrichansky(1), Oszga(1), Ożga(1),

P

Paczoszyński(a)(2), Palewicz(1), Palica(1), Paluszek(4), Paradowska(1), Paryjczak(4), Pasiewicz(2), Passoti(2), Paszkiewicz(1), Paszkowska(1), Patraszewski(1), Pawińska(2), Pawlaczek(3), Pawlikowski(a)(5), Pawłoski(a)(2), Pawłowski(a)(2), Pelz(1), Petko(3), Petrikowicz(1), Pieczontka(1), Piekarski(1), Pieniądz(1), Pienkoś(1), Pietrasiewicz(1), Pietrek(2), Piotrowicz(2), Piotrowski(a)(3), Piskorz(4), Piątkowski(a)(5), Planiak(1), Plewnia(1), Pleń(3), Płachecki(a)(3), Płatka(3), Płatko(1), Pławecki(2), Płochocki(1), Płowiak(2), Podgórska(1), Podłowicz(1), Polaczkiewicz(1), Polański(1), Popiel(2), Popławski(1), Posthorn(1), Potoczna(2), Powroźnik(2), Prabowska(1), Prażak(1), Preis(1), Procajło(2), Prorok(1), Prycki(a)(3), Przygrodziński(a)(2), Przywara(3), Ptak(1), Ptasiński(a)(2), Ptaszek(1), Puchalik(1), Puczko(1), Pućka(9), Pura(1), Pusz(1),

R

Raczyński(1), Rajewski(1), Ramer(1), Rams(1), Rączewska vel Rabczewska(1), Rebysiewicz(1), Reiner(1), Reinhard(1), Rejnisz(1), Reyzner(2), Romanowska(1), Rotkowski(2), Rozenkiewicz(1), Rucki(a)(6), Rudyk(1), Rybisiewicz(1), Rzepski(3),

S

Samborski(1), Santorek(2), Sarna(2), Sarnicki(1), Sator(1), Sawicki(a)(2), Sąsiady(1), Schabowska(1), Schimser(1), Schindler(1), Schmid(2), Sebesta(1), Semkowicz(1), Serafin(3), Serwacki(a)(2), Siarkiewicz(1), Sibiński(1), Sierpińska(1), Sikorski(a)(6), Simon(2), Skiba(1), Skoczeń(1), Skokan(1), Skorecka(1), Skotnicki(1), Skrzyszewski(a)(4), Skórska(1), Skólski(a)(2),Słabicki(a)(2), Słupnicki(1), Smólski(1), Sobański(1), Sobek(1), Sobiechowska(1), Sobieszczański(a)(9), Sojczyk(2), Sokołowska(1), Sokół(1), Solanowska(1), Stadnicka(1), Staniszewski(1), Starczewska(1), Staruszkiewicz(1), Stawiarska(1), Stawicki(2), Stawski(1), Stańczyk(1), Stefanów(1), Stefański(a)(8), Stejnik(1), Stocki(1), Streit(1), Strocki(1), Stupnicka(1), Suchanek(2), Sudnik(1), Sufińska(1), Superlak(1), Suski(1), Suss(1), Szaszek(1), Szczepanowski(1), Szczepański(a)(9), Szczudłowski(a)(480), Szenderowicz(1), Szeremeta(1), Szlaski(1), Szlubowski(2), Szpala(3), Sztafińska(1), Szumańska(1), Szuter(1), Szydłowska(1), Szyjewska(1), Szymański(a)(3), Szymonoski(1), Szynderowicz(1),

Ś

Śliwa(3), Śliwiński(a)(9), Śnieżek(3),

T

Tader(1), Tarczeński(1), Tarkowska(1), Temicka(1), Tenderewicz(1), Teraczkiewicz(1), Tobiszoski(a)(5), Tobiszowski(2), Tomaszowski(1), Tomiski(1), Trampusz(1), Trybalski(a)(2), Tuhter(1), Tur(3), Tylko(2),

U

Ubis(1), Ungier(1), Urban(1), Urbański(1), Ursel(1),

W

Wachtl(1), Wajdowicz(1), Walerczak(1), Walkiewicz(1), Waluszewski(a)(2), Walziński(1), Waydoska(1), Weber(1), Weiss(2), von Welczeck(1), Wibralik(1), Wiedeń(2), Wierzchowska(1), Wikowska(1), Wilczek(1), Winnicka(1), Wisner(1), Witkowska(1), Wiśniewska(1), Wliźlewicz(1), Władarski(1), Wnenk(2), Wojatycki(1), Wojnarowski(1), Wojtasiewicz(1), Wojtycki(1), Wolańska(1), Wroński(1), Wrzeszcz(6), Wybrański(a)(3), Wypustek(1), Wyrczeńska(1), Wysocki(a)(3), Wyspiański(a)(4),

Z

Zabierzanoska(1), Zając(1), Zaleska(1), Zarzycki(1), Zathej(1), Zazulek(3), Ząbecki(2), Zbroja(8), Zgłodziński(1), Zieliński(a)(5), Zielony(1), Ziemborska(1), Zintel(1), Ziołecka(1), Zippel(2), Zipper(6), Zocher(1), Zych(1), Zygmunciak(1),

Ź

Źródłowski(a)(8),

Ż

Żabczyńska(1), Żarow(1), Żelichowski(1), Żołnierzak(7), Żółtański(a)(5), Żukowska(1), Żurawiecki(1), Żurek(1), Żurowski(a)(2)

 

WYKAZ MIEJSCOWOŚCI

 

A

Augustów, Aulnoy-sous-Bois (Francja),

B

Bechnice, Berdyczów, Białobrzegi k. Augustowa, Bielsko-Biała, Boby k. Pułtuska, Bochnia, Boiska k. Kielc, Bóbrka k. Świrza, Bracław, Brody, Brok, Brzeziny Śląskie, Brzuchowice, Buenos Aires (Argentyna), Bulkowo k. Pułtuska, Bulkowo Stare, Bursztyn, Bydgoszcz, Bytom,

C

Camberra (Australia), Chlebowice, Chlebowice Świrskie, Chylice, Ciechocinek, Cieplice Śląskie, Clearfield, Pennsylvania (USA), Czelatyce, Częstochowa,

D

Damnica k. Słupska, Darłowo, Darłówek, Dąbrówka pow. Ostrołęka, Dębina, Dub pow. Tomaszów Lubelski, Düsseldorf (Niemcy)

F

Filadelfia (USA), Freudentahl na Śląsku, Frombork,

G

Gaworzyna, Gdańsk, Gdynia, Glinice k. Pułtuska, Gliwice, Gniezno, Gołymin, Gołądkowo, Grodno, Grębów woj. Rzeszowskie, Grünheide (obecnie Gliwice - Brzezinka),

H

Hamburg, Hołuboczek, Hnilcze woj. Tarnopolskie, Hrubieszów,

J

Janów, Jarosław, Jastkowice pow. Tarnobrzeg, Jaszczów k. Lublina, Jędrzejów,

K

Kamieniec Ząbkowicki, Kamionka Stromiłowa, Karpacz, Katowice, Katyń, Kielce, Kędzierzawice, Kędzierzyn, Kijów, Knichinin k. Stanisławowa, Knihinin Kolonia, Kopanie, Koszalin, Koszęcin, Kowala k. Radomia, Koziegłowy k. Pułtuska, Königsau (Równe) k. Drochobycza, Kradeń, Kraków, Kraków-Nowa Huta, Krupski Młyn, Krzywczyce, Krzyżu Wieklopolski, Kutkórz,

L

Laski pod Warszawą, Londyn, Lubaczów, Lubieszów k. Pińska, Lublin, Lubliniec, Lwów, Lwów-Wulka, Lwów-Zniesienie,

Ł

Łanki Małe k. Świrza, Łowicz,

M

Magierów, Malkowice, Miłków k. Karpacza, Mława, Monasterzyska, Monterau-Fault-Yonne (Francja), Mszana Dolna,

N

Nidica, Niemirów k. Rawy Ruskiej, Nowa Ruda, Nowy Jork, Nowy Sącz, Nowy Żmigród k. Jasła,

O

Ocean Vals, (Kanada), Olmsted-Minnesota (USA), Olsztyn, Opole, Ottawa (Kanada),

P

Paryż, Pawłowice k. Jastrzębia Zdroju, Piastów, Piekoszów, Pilła, Polanka Krośnieńska, Polana k. Lwowa, Poznanka Hetmańska k. Skałatu, Poznań, Połczyn Zdrój, Prudnik, Przemyśl, Przenosza, Puczyce k. Sarnak, Puławy, Pułtusk

R

Radzionków, Radzymin, Rasławice k. Rzeszowa, Rogoźnik, Rsenberg (obecnie Olesno na Opolszczyźnie), Różyny, Rudki, Rypin, Rzeszów,

S

Saint Germain Laval (Francja), Sarasota-Floryda (USA), Sarnaki, Sądowa Wisznia, Sierpc, Skarzyce, Skażmirz gub. Kielecka, Słubice, Słupsk, Sokolniki, Sopot, Stalowa Wola, Stanisławów, Stary Sącz, Stryj, Strzelce Opolskie, Szczawno Zdrój, Szczęsno woj. Krakowskie, Szczecin, Szombierki,

Ś

Świnoujście, Świrz,

T

Tarnopol, Tarnowskie Góry, Toruń, Turbia k. Tarnobrzega, Tworóg,

V

Vancouver (Kanada),

W

Wadowice, Warszawa, Wałbrzych, Widła, Wiedeń, Wieliczka, Wierzbnik (Starachowice),Wilanów, Winnica, Wisła, Włocławek, Worohta, Wołczolund, Wołomin, Wrocław, Wyspa,

Z

Zabrze, Zamość, Ząbkowice Śląskie, Zbroszki, Zbytowa k. Oleśnicy, Złoczów,

Ż

Żabcze k. Sokala, Żabince k. Brześcia, Żabno, Żmigród, Żnin, Żółkiew, Żydaczów,

lipiec 2012